Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2618-5679 | e-ISSN 2619-9920 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | http://www.idaacademia.org


Ida Academia Dergisi, altı ayda bir (Ocak ve Temmuz) yayınlanır. Dergide; Muhasebe-Maliye ile ilgili/ilişkili bilim dallarını ilgilendiren konularda hazırlanmış, özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir.

Derginin yayıncısı, editörü ve yayın kurulu yazarların belirtmiş olduğu görüş ve düşünceler ile doğabilecek etik ihlallerinin sorumluluğunu kabul etmekle yükümlü olmayıp dergide yer alan makale ve yazıların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle şekil/yazım şartları bakımından ön değerlendirmeye alınır. Yazım kuralları itibariyle şartları sağlamayan çalışmalar hakemlere gönderilmez. Şartlara uygun olan çalışmalar, içerik açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar ise gerekli değişiklikler için yazar(lar)a geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Eserin yayımlanmasına karar verilmesi durumunda yazarlar Telif Hakkı Devir Formu’nu doldurarak haklarını Ida Academia Dergisi’ne devretmelidirler.

Dergide yayımlanacak olan eserler, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Çalışma, editörlere 1 nüsha halinde elektronik ortamda sunulmalıdır. Makalenin elektronik ortamda gönderilebilmesi için, sisteme üye olunmalı ve kullanıcı girişi yapılmalıdır. Sisteme kaydedilecek çalışmalarda yazar adları bulunmamalıdır.

- Yazım Kuralları İçin Tıklayınız

- Ampirik Makale Örneği İçin Tıklayınız

- Betimleyici-Tanımlayıcı Makale Örneği İçin Tıklayınız

- Telif Hakları Formu İçin Tıklayınız


*** Makale gönderilebilmesi için öncelikle Dergi Park'a üye olunması gerekmektedir. Makale gönderimi eğitim videosu için tıklayınız

*** Dergimiz makale kabulünde yazarlardan ORCID numaralarını girmelerini istemektedir.  

ORCID: Dünya çapında araştırmacılara ve bu araştırmacıların bilimsel çıktılarına erişim için güvenli bir yöntem oluşturur. ORCID numaranız yoksa ilgili linkten tıklayarak kolayca ve kısa bir sürede alabilirsiniz. ORCID NUMARASI İÇİN TIKLAYINIZIda Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi

ISSN 2618-5679 | e-ISSN 2619-9920 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | http://www.idaacademia.org
Cover Image


Ida Academia Dergisi, altı ayda bir (Ocak ve Temmuz) yayınlanır. Dergide; Muhasebe-Maliye ile ilgili/ilişkili bilim dallarını ilgilendiren konularda hazırlanmış, özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir.

Derginin yayıncısı, editörü ve yayın kurulu yazarların belirtmiş olduğu görüş ve düşünceler ile doğabilecek etik ihlallerinin sorumluluğunu kabul etmekle yükümlü olmayıp dergide yer alan makale ve yazıların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle şekil/yazım şartları bakımından ön değerlendirmeye alınır. Yazım kuralları itibariyle şartları sağlamayan çalışmalar hakemlere gönderilmez. Şartlara uygun olan çalışmalar, içerik açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar ise gerekli değişiklikler için yazar(lar)a geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Eserin yayımlanmasına karar verilmesi durumunda yazarlar Telif Hakkı Devir Formu’nu doldurarak haklarını Ida Academia Dergisi’ne devretmelidirler.

Dergide yayımlanacak olan eserler, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Çalışma, editörlere 1 nüsha halinde elektronik ortamda sunulmalıdır. Makalenin elektronik ortamda gönderilebilmesi için, sisteme üye olunmalı ve kullanıcı girişi yapılmalıdır. Sisteme kaydedilecek çalışmalarda yazar adları bulunmamalıdır.

- Yazım Kuralları İçin Tıklayınız

- Ampirik Makale Örneği İçin Tıklayınız

- Betimleyici-Tanımlayıcı Makale Örneği İçin Tıklayınız

- Telif Hakları Formu İçin Tıklayınız


*** Makale gönderilebilmesi için öncelikle Dergi Park'a üye olunması gerekmektedir. Makale gönderimi eğitim videosu için tıklayınız

*** Dergimiz makale kabulünde yazarlardan ORCID numaralarını girmelerini istemektedir.  

ORCID: Dünya çapında araştırmacılara ve bu araştırmacıların bilimsel çıktılarına erişim için güvenli bir yöntem oluşturur. ORCID numaranız yoksa ilgili linkten tıklayarak kolayca ve kısa bir sürede alabilirsiniz. ORCID NUMARASI İÇİN TIKLAYINIZ