Aim

Dergimizin amacı; Muhasebe ve Maliye alanlarındaki bilimsel çalışmaların etik değerlere ve yayın koşullarına bağlı olarak değerlendirilmesi ve içerdiği görüşler yazarlarına ait olmak kaydıyla bilim camiası ve uygulamacılarla paylaşılmasıdır.

Scope

Ida Academia Dergisi, altı ayda bir (Ocak ve Temmuz) yayınlanır. Dergide; Muhasebe-Maliye ile ilgili/ilişkili bilim dallarını ilgilendiren konularda hazırlanmış, özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir.