Kurucu / Sahibi

SMMM Ertuğ ASLAN

Balıkesir SMMMO Adına

Editör ve Yayın Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin AKAY

İzmir Demokrasi Üniversitesi

editör@idaacademia.org

Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Hakan AY

Dokuz Eylül Üniversitesi

------------------------------------------

Doç. Dr. Özgür BİYAN

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

------------------------------------------

Doç. Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

------------------------------------------

Doç. Dr. A. Zafer YALÇIN

Balıkesir Üniversitesi

------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AKARÇAY

Marmara Üniversitesi

------------------------------------------ 

Öğr. Gör. Şahin ZENGİN

Balıkesir Üniversitesi


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin AKAY
İzmir Demokrasi Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Volkan DEMİR
Galatasaray Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Mahmut KARĞIN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
----------------------------------------------------
Doç. Dr. Musa GÖK
İzmir Demokrasi Üniversitesi
----------------------------------------------------
Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
----------------------------------------------------
Doç. Dr. A. Zafer YALÇIN
Balıkesir Üniversitesi
----------------------------------------------------
Ertuğ ASLAN
SMMM

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN
Başkent Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Ali ALAGÖZ
Selçuk Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Başak ATAMAN GÖKÇEN
Marmara Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI
Ankara Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU
Bursa Uludağ Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU
Galatasaray Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU
Anadolu Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Beyhan MARŞAP
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Yakup SELVİ
İstanbul Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU
Yakın Doğu Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ
Dokuz Eylül Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Hacettepe Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Seyfi YILDIZ
Kırıkkale Üniversitesi
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Hanife Dilek YILMAZCAN
Maltepe Üniversitesi
----------------------------------------------------
Dr. Y.M.M. Masum TÜRKER

Yayın Sekreteri

Hasan SEZGİN


Alan Editörleri

Maliye Alan Editörü

Doç. Dr. A. Zafer YALÇIN

Balıkesir Üniversitesi

------------------------------------------

Muhasebe Alan Editörü


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OĞUZ

Balıkesir Üniversitesi