Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Derginin tüm giderleri Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlem ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042