Açık Erişim Politikası

Bu dergide hakemler tarafından incelenerek dâhil olan her araştırma makalesi, açık erişim şeklinde yayımlanacaktır. Buna göre, ilgili esere yayımlanmasından hemen sonra, sadece ticari olmayan amaçlarla, kolayca okunabilen bir formatta ve internet üzerinden kalıcı olarak evrensel ve serbestçe erişilebilecektir. Yazara açık erişim için yüklenen herhangi bir yayın ücreti yoktur. Kullanıcılar, aşağıdaki şartlarda ticari olmayan amaçlar için makalelere erişebilir, onları indirebilir, kopyalayabilir, tercüme edebilir, metin ve verilere ulaşabilir:

• Uygun bir bibliyografik alıntı şekli (örneğin; yazar(lar), dergi, makale başlığı, cilt, sayı, sayfa numaraları, DOI ve DergiPark'ta yayınlanan son şeklin bağlantısı) kullanarak eseri alıntılamak.
• Eserin bütünlüğünü korumak.
• Diğer kullanıcılar açısından söz konusu eserle nelerin yapılabileceği ve yapılamayacağının net olması için, telif hakkı bildirimlerini, ilgili şartlar ve koşullara dair bağlantıları muhafaza etmek.
• Makalede yer alan ve üçüncü bir tarafa ait olduğu belirtilen herhangi bir içerik için, yeniden kullanımın, telif hakkı politikalarına uygun olacağını garanti etmek.

Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi makaleleri açık erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en) olarak lisanslıdır.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Last Update Time: 8/27/20, 5:29:27 PM

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042