Journal Boards

Kurucu / Sahibi

SMMM Ertuğ ASLAN

Balıkesir SMMMO Adına

Balıkesir, Türkiye

Editör ve Yayın Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin AKAY

İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye

editör@idaacademia.org

Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Hakan AY

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

hakan.ay@deu.edu.tr

------------------------------------------

Prof. Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK

Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, Türkiye

yigitozbek@gmail.com

------------------------------------------

Doç. Dr. Özgür BİYAN

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma, Türkiye

obiyan@bandırma.edu.tr

------------------------------------------

Doç. Dr. A. Zafer YALÇIN

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

armanzafer2525@gmail.com

------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AKARÇAY

Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

cagatay.akarcay@marmara.edu.tr

------------------------------------------ 

Öğr. Gör. Şahin ZENGİN

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

tkeditoryrd@idaacademia.org


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin AKAY
İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
editor@idaacademia.org
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Volkan DEMİR
Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
vdemir@gsu.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Mahmut KARĞIN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye
mahmut.kargin@cbu.edu.tr
----------------------------------------------------
Doç. Dr. Musa GÖK
İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
musa.gok@idu.edu.tr
----------------------------------------------------
Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara, Türkiye
fsozdemir@gmail.com
----------------------------------------------------
Doç. Dr. A. Zafer YALÇIN
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye
armanzafer2525@gmail.com
----------------------------------------------------
Ertuğ ASLAN
Balıkesir SMMMO, Balıkesir, Türkiye
balikesirsmmmo@hotmail.com

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN
Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye
nakdogan@baskent.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Ali ALAGÖZ
Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye
aalagoz@selcuk.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Başak ATAMAN GÖKÇEN
Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
bataman@marmara.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI
Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
bayazitli@ankara.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU
Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye
umitgucenme@uludag.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU
Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
rhacirustemoglu@gsu.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
sselimoglu@anadolu.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Beyhan MARŞAP
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye
beyhan.marsap@hbv.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye
ozbirecikli@mku.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Türkiye
abitter42@ohu.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Yakup SELVİ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
selviyak@istanbul.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU
Kıbrıs İlim Üniversitesi, Girne, Kuzey Kıbrıs
elifsonsuzoglu@csu.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
f.tektufekci@deu.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
aby@hacettepe.edu.tr
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Seyfi YILDIZ
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye
seyfiyildiz@hotmail.com
----------------------------------------------------
Prof. Dr. Hanife Dilek YILMAZCAN
Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
dilekyilmazcan@maltepe.edu.tr
----------------------------------------------------
Dr. Y.M.M. Masum TÜRKER
TÜRMOB, Ankara, Türkiye

Yayın Sekreteri

Dr. Hasan SEZGİN

Balıkesir SMMMO, Balıkesir, Türkiye
hasan.sezgin@yandex.com

Alan Editörleri

Maliye Alan Editörü

Doç. Dr. A. Zafer YALÇIN
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye
armanzafer2525@gmail.com

------------------------------------------

Muhasebe Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OĞUZ
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye
mustafaoguz@balikesir.edu.tr

Dil Editörü

Türkçe Dil Editörü

Doç. Dr. Gonca KUZAY DEMİR
İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
gonca.kuzaydemir@idu.edu.tr

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042