Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme sürecinin amacı, nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. Eserlerini Dergi’ye gönderen yazar(lar)ın, Telif Hakkı Devir Formu'nu doldurup, Dergi Editörlüğü'ne ulaştırması gereklidir. Aksi durumda ilgili yazı yayımlanamaz. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi’nde yayımlanan bütün makaleler hakemli olup, yayımlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda ifade edilen hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Ön Değerlendirme

Dergiye gönderilen tüm yazılar önce Editör ve Yayın Kurulu tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilebilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada hiçbir yazı, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez.

Hakem Politikası

Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

Hakem Değerlendirmesi

Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, Editör ve/veya Yayın Kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. Editör veya Yayın Kurulu tarafından gerek duyulduğunda hakem sayısı artırılabilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan seçilmektedir.
Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; özgünlük, metodoloji, alanyazına katkı, bulguların sunumu, sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler eseri kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir eserin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, eser üçüncü bir hakeme daha gönderilir.
Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar(lar), hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak ve istenen düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlayarak Yayın Kurulu’na tekrar gönderirler. Bir ay içinde gönderilmeyen eserler süreçten çıkarılır. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen düzeltilmiş eser, daha sonraki sayılarda yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilir. Hakemler, aynı eser için birden fazla düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen eserler, yazarlarına iade edilmez.

Son Değerlendirme

Hakemler açısından yayımlanabilir aşamasına gelen tüm eserler için son değerlendirme, Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayımlanabilir kararı verildikten sonra, eser yayım sırasına alınır ve son aşama yazar(lar)a bildirilir.

Kitap Tanıtım ve Eleştirileri, Örnek Olay İncelemeleri, Raporlar, Bilimsel Etkinlikler Hakkında Haberler vb.

Dergide, kitap tanıtım ve eleştirileri, yayın duyuru ve özetleri, önceden yazılmış bir makaleye getirilen ekler, eleştiri ve yorumlar, yanıtlar ve yanıta yanıtlar da yer alabilir. Ayrıca konferans, kongre gibi toplantılar ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında haberlerin yanısıra, örnek olay incelemeleri ve raporlar da yayımlanabilir. Bu tür yazıların dergide yayımlanması ile ilgili karar Yayın Kurulu tarafından verilir.

Last Update Time: 8/26/20, 5:42:10 PM

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042