Research Article
BibTex RIS Cite

KAMU BANKALARININ TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIM KARARLARI DUYURULARININ HİSSE FİYATLARINA ETKİSİ

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 15 - 25, 26.01.2024
https://doi.org/10.52059/idaacmmd.1319619

Abstract

Bu çalışma, Türk Ticaret Kanunu'na göre şirketlerin sermaye artırımı yöntemlerinden biri olan tahsisli sermaye artırımı duyurularının hisse fiyatları üzerine etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Şirketlerin, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman sermaye seviyelerini artırmaları gerekmektedir. Bu noktada, tahsisli sermaye artırımı, ek fonlar elde etmek için sıklıkla tercih edilen bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Çalışmada, 2023 yılında tahsisli sermaye artırımı duyurusunda bulunan kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank’ın tahsisli sermaye artırımı duyurularının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi incelenecektir. Analiz yöntemi olarak olay çalışması kullanılmıştır. Bu yöntem, tahsisli sermaye artırımı duyurusunun yapıldığı tarih ile duyurudan önce ve sonra belirlenen bir zaman aralığını kapsayan bir dönemi incelemeyi sağlar. Bu çalışmada, duyurudan 10 gün önce ve 10 gün sonra hisse senedi fiyatları analiz edilerek etki değerlendirilmiştir.

References

 • Bae, S. C., & Jo, H. (1999). The impact of information release on stock price volatility and trading volume: The rights offering case. Review of Quantitative Finance and Accounting, 13(2), 153-169.
 • Balachandran, B., Faff, F., & Tanner, S. (2004). Further Evidence on the announcement effect of bonus shares in an imputation tax setting. Global Finance Journal, 15, 147-170.
 • Bayraktar, A. (2012). Etkin piyasalar hipotezi. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 42.
 • Boğa, S. (2010). Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Anonim Ortaklıklarda Hisse Devri Halka Arz Borsada Alım Satım Tahsisli Satış. Vedat Kitapçılık.
 • Danacı, F. (2020). Bedelsiz sermaye arttırımının şirketlerin piyasa değerine etkisi: Borsa İstanbul Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi.
 • Erol, F., A., ve Aytekin, S. (2018). Borsa İstanbul pay piyasası şirketlerinin bedelsiz sermaye artırımı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3), 898-912.
 • Halkbank. (2023). Halkbank sermaye yapısı bilgileri. https://www.halkbank.com.tr/tr/yatirimci- iliskileri/ortaklik-yapisi.html
 • Hirt, G., A., & Stanley, B., B. (2011). Fundamentals of investment management. McGraw-Hill/Irwin Publishing.
 • Holderness, C. G., & Pontiff, J. (2016). Shareholder nonparticipation in valuable rights offerings: New findings for an old puzzle. Journal of Financial Economics, 120(2), 252-268.
 • Işıker, M., ve Taş, O. (2021). Borsa İstanbul’daki bedelli sermaye artırımı haberlerinin etkileri üzerine bir çalışma. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 16(1), 1-21.
 • Kabir, R., & Roosenboom, P. (2003). Can the stock market anticipate future operating performance? Evidence from equity rights issues. Journal of Corporate Finance, 9(1), 93-113.
 • Kaderli, P. ve Başkaya, H. (2017). Halka açık firmalarda sermaye artırımı duyurularının hisse senedi üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Borsa İstanbul’da bir uygulama. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 28-42.
 • Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (2013). T.C. Resmî Gazete, 28862, (25.12.2013).
 • Konukman, A. ve Şimşek, O. (2017). Ulusal varlık fonları ve Türkiye uygulaması. Çalışma ve Toplum 4(55), 1913- 1944.
 • Küçüksille, E., ve Mizrahi, R. (2015). Bedelli sermaye artırımı duyurularının halka açık işletmelerin hisse senedi performanslarına etkisi: Borsa İstanbul’da bir araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(29), 63-69.
 • Küçüksille, E., ve Mizrahi, R. (2015). Bedelsiz sermaye artırımı duyurularının şirketlerin piyasa değerlerine etkisi: Borsa İstanbul örneği. Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi, 35, 129-149.
 • Mateus, C., Farinha, J., & Soares, N. (2017). Price discounts in rights issues: why do managers insist on what investors hate? European Business Review. 29(4), 457-475.
 • Pay Tebliği (VII-128.1). (2013), T.C. Resmî Gazete, 28685, (22.06.2013).
 • Sakarya, Ş. (2011). İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 147–162.
 • Sermaye Piyasası Kanunu. (2012), T.C. Resmî Gazete, 28513, (30.12.2012), Kanun No: 6362.
 • Sezgin, A. ve S. Aytekin (2020). Halka açılmada sermaye artırımı yoluyla satışa hazır bekletilen payların satışının pay getirilerine etkileri. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 27(3), 387-403. DOI: 10.18657/yonveek.762973.
 • Slovin, M. B., Sushka, M. E., & Lai, K. W. (2000). Alternative flotation methods, adverse selection, and ownership structure: evidence from seasoned equity issuance in the UK. Journal of Financial Economics, 57(2), 157-190.
 • Tuominen, T. (2005). Corporate layoff announcements and shareholder value: Empirical evidence from Finland (Unpublished master’s thesis). Lappeenranta University of Technology.
 • Türk Ticaret Kanunu. (2011). T.C. Resmî Gazete, 27846, (14.02.2011), Kanun No: 6102.
 • Vakıfbank. (2023). Vakıfbank sermaye yapısı bilgileri. https://www.vakifbank.com.tr/ortaklikyapisi.aspx? pageID=299
 • Yazıcı, G. (2020). Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin sermaye artırım duyurularının hisse senedi performansına etkisinin olay etüdü yöntemi ile analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi.
Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 15 - 25, 26.01.2024
https://doi.org/10.52059/idaacmmd.1319619

Abstract

References

 • Bae, S. C., & Jo, H. (1999). The impact of information release on stock price volatility and trading volume: The rights offering case. Review of Quantitative Finance and Accounting, 13(2), 153-169.
 • Balachandran, B., Faff, F., & Tanner, S. (2004). Further Evidence on the announcement effect of bonus shares in an imputation tax setting. Global Finance Journal, 15, 147-170.
 • Bayraktar, A. (2012). Etkin piyasalar hipotezi. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 42.
 • Boğa, S. (2010). Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Anonim Ortaklıklarda Hisse Devri Halka Arz Borsada Alım Satım Tahsisli Satış. Vedat Kitapçılık.
 • Danacı, F. (2020). Bedelsiz sermaye arttırımının şirketlerin piyasa değerine etkisi: Borsa İstanbul Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi.
 • Erol, F., A., ve Aytekin, S. (2018). Borsa İstanbul pay piyasası şirketlerinin bedelsiz sermaye artırımı duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3), 898-912.
 • Halkbank. (2023). Halkbank sermaye yapısı bilgileri. https://www.halkbank.com.tr/tr/yatirimci- iliskileri/ortaklik-yapisi.html
 • Hirt, G., A., & Stanley, B., B. (2011). Fundamentals of investment management. McGraw-Hill/Irwin Publishing.
 • Holderness, C. G., & Pontiff, J. (2016). Shareholder nonparticipation in valuable rights offerings: New findings for an old puzzle. Journal of Financial Economics, 120(2), 252-268.
 • Işıker, M., ve Taş, O. (2021). Borsa İstanbul’daki bedelli sermaye artırımı haberlerinin etkileri üzerine bir çalışma. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 16(1), 1-21.
 • Kabir, R., & Roosenboom, P. (2003). Can the stock market anticipate future operating performance? Evidence from equity rights issues. Journal of Corporate Finance, 9(1), 93-113.
 • Kaderli, P. ve Başkaya, H. (2017). Halka açık firmalarda sermaye artırımı duyurularının hisse senedi üzerindeki etkisinin ölçülmesi: Borsa İstanbul’da bir uygulama. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 28-42.
 • Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (2013). T.C. Resmî Gazete, 28862, (25.12.2013).
 • Konukman, A. ve Şimşek, O. (2017). Ulusal varlık fonları ve Türkiye uygulaması. Çalışma ve Toplum 4(55), 1913- 1944.
 • Küçüksille, E., ve Mizrahi, R. (2015). Bedelli sermaye artırımı duyurularının halka açık işletmelerin hisse senedi performanslarına etkisi: Borsa İstanbul’da bir araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(29), 63-69.
 • Küçüksille, E., ve Mizrahi, R. (2015). Bedelsiz sermaye artırımı duyurularının şirketlerin piyasa değerlerine etkisi: Borsa İstanbul örneği. Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi, 35, 129-149.
 • Mateus, C., Farinha, J., & Soares, N. (2017). Price discounts in rights issues: why do managers insist on what investors hate? European Business Review. 29(4), 457-475.
 • Pay Tebliği (VII-128.1). (2013), T.C. Resmî Gazete, 28685, (22.06.2013).
 • Sakarya, Ş. (2011). İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 147–162.
 • Sermaye Piyasası Kanunu. (2012), T.C. Resmî Gazete, 28513, (30.12.2012), Kanun No: 6362.
 • Sezgin, A. ve S. Aytekin (2020). Halka açılmada sermaye artırımı yoluyla satışa hazır bekletilen payların satışının pay getirilerine etkileri. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 27(3), 387-403. DOI: 10.18657/yonveek.762973.
 • Slovin, M. B., Sushka, M. E., & Lai, K. W. (2000). Alternative flotation methods, adverse selection, and ownership structure: evidence from seasoned equity issuance in the UK. Journal of Financial Economics, 57(2), 157-190.
 • Tuominen, T. (2005). Corporate layoff announcements and shareholder value: Empirical evidence from Finland (Unpublished master’s thesis). Lappeenranta University of Technology.
 • Türk Ticaret Kanunu. (2011). T.C. Resmî Gazete, 27846, (14.02.2011), Kanun No: 6102.
 • Vakıfbank. (2023). Vakıfbank sermaye yapısı bilgileri. https://www.vakifbank.com.tr/ortaklikyapisi.aspx? pageID=299
 • Yazıcı, G. (2020). Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin sermaye artırım duyurularının hisse senedi performansına etkisinin olay etüdü yöntemi ile analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Budget and Financial Planning
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Yıldırım Ercan Çalış 0000-0002-6783-9164

Emel Beyazyol 0000-0003-2420-2160

Ayfer Kayacan 0009-0004-5080-9358

Mert Akçay 0000-0002-5159-166X

Mesut Hurşitoğlu 0000-0003-1057-0712

Publication Date January 26, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Çalış, Y. E., Beyazyol, E., Kayacan, A., Akçay, M., et al. (2024). KAMU BANKALARININ TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIM KARARLARI DUYURULARININ HİSSE FİYATLARINA ETKİSİ. Ida Academia Muhasebe Ve Maliye Dergisi, 7(1), 15-25. https://doi.org/10.52059/idaacmmd.1319619

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042