Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 143 - 152 2020-08-18

İŞLETMELERİN SÜREKLİLİĞİNDE STRATEJİK BİR UNSUR OLARAK MARKA

Dilek KARAMAN [1] , Cevdet Alptekin KAYALI [2]


Bu çalışmada küreselleşme ile birlikte önemi gittikçe artan markanın işletmenin piyasa değerine olan etkisiyle markanın hukuksal ve muhasebeleştirilmesinin boyutunun incelenmesi amaçlanmıştır. Günümüzde küreselleşme ile birlikte artan işletme satın alma ve birleşmelerinde işletme değerleri belirlemede önemli unsur marka olmuştur. Piyasa değeri açısından dünyanın en değerli işletmelerinin sahip olduğu marka ve değerleri toplam varlıklarının içinde çok büyük bir yer tutmaktadırlar. Şöyle ki, bu işletmelerin sahip olduğu marka değerleri birçok ülkenin gayrisafi milli hasılasından yüksek olabilmektedir.
Marka, İşletme
 • Ayverdi, İ., (2011). MİSALİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK, MİLLİYET YAYINLARI, 2.baskı.
 • Bardakcı, A., (2004). MARKA ve ORTAK MARKA, DENİZLİ SANAYİ ODASI.
 • Can, E., (2007). MARKA VE MARKA YAPILANDIRMA, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, Cilt: 22, Sayı: 1, s.235.
 • Çelik, A. E., (2006). MARKA DEĞERLEME, MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, Sayı: 31, s.201.
 • Deran, A., İskenderoğlu, Ö., Hatipoğlu, A. G., (2008). MARKA DEĞERİNİN HESAPLANMASINDA İZLENEN YAKLAŞIMLAR VE MADDİ OLMAYAN BİR DURAN VARLIK UNSURU OLARAK MARKA DEĞERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ SORUNU, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MYO SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt: 10, Sayı: 1-2, s.53.
 • Durgut, M. (2015). TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA MARKA DEĞERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, KTÜ SBE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Sayı: 10, s. 250.
 • Fırat, D. ve Badem, A. C., (2008). MARKA DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE MARKA DEĞERİNİN MALİ TABLOLARA YANSITILMASI, MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, Sayı: 38, s.211.
 • Örten, R., Kaval, H., Karapınar, A., (2011). TÜRKİYE MUHASEBE – FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS – TFRS) UYGULAMA VE YORUMLARI, GAZİ KİTABEVİ, 5. Baskı.
 • Sağlam, N., Yolcu, M., Eflatun, A. O., (2015). ÖRNEKLERLE UFRS KAYITLARI, Muhasebe TR, Özel Baskı.
 • TMS 38 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, (2011). KAMU GÖZETİM KURUMU.
 • Yıldırım, Y. ve Aksu, İ. (2016). STRATEJİK BİR VARLIK OLARAK MARKA: HESAPLAMA VE RAPORLAMA, AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, Cilt: 7, Sayı: 2.
 • Marka İnceleme Klavuzu 2019. (t.y.). 14.06.2020 tarihinde https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf adresinden erişildi.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4964-4010
Yazar: Dilek KARAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3902-1696
Yazar: Cevdet Alptekin KAYALI
Kurum: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ağustos 2020

APA Karaman, D , Kayalı, C . (2020). İŞLETMELERİN SÜREKLİLİĞİNDE STRATEJİK BİR UNSUR OLARAK MARKA . Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi , 3 (2) , 143-152 . Retrieved from http://www.idaacademia.org/tr/pub/issue/56389/754739