Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 110 - 132 2020-08-18

COVİD-19 SALGININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE OLAN FİNANSAL ETKİLERİ

Nermin ÇITAK [1] , Y. Ercan ÇALIŞ [2]


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden Coronavirüs (covid-19) tüm dünyadaki finansal piyasalar üzerinde dramatik etkilere sahiptir. Ticari hayatı kısa süre içinde adeta durma noktasına getiren salgın, benzeri görülmemiş bir hız ve etki ile tüm sektörler üzerinde ciddi riskler oluşturdu ve oluşturmaya da devam etmektedir. Covid-19 tüm sektörlerin ve yatırımcıların kısa süre içinde önemli ve büyük kayıplara uğramasına sebep olmakla birlikte bu etkinin halihazırda etkisini kaybetmeden artarak devam ettiği görülmektedir. Ülkelerin bu etkileri azaltabilmek için önemli ekonomik tedbirleri ardı ardına aldıkları ve çok büyük ekonomik paketler açıkladıkları görülmektedir.Bu ekonomik paketlere rağmen küresel bir durgunluğun kaçınılmaz olduğu ve bu durgunluğun uzun bir süre devam edeceği yaygın şekilde ifade edilmektedir. Bu çalışmada Covid-19’un ülkemiz için önemli bir döviz geliri sağlayan turizm sektörüne olan finansal etkileri ele alınmaktadır.
Korona Virüsün Finansal Etkileri
  • ACAR YUSUF, “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi” Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 4, Sayı: 1, Bahar: 7-21, 2020.
  • Bahar O.,İlal Çelik N., “Coronavirüsün (Covid-19) turizm sektörü üzerindeki ekonomik etkileri” International Journal of SocialSciencesandEducationResearch., 2020.
  • Demir M., Günaydın Y., Şen Demir Ş., “Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de turizm üzerindeki öncülleri, etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi”, International Journal of SocialSciencesandEducationResearch., 2020.
  • ELGİN C., BAŞBUĞ C., “COVID-19 Pandemisin Yol Açtığı Ekonomik Krize Karşı Açıklanan Ekonomik Teşvik Paketleri: Bir Karşılaştırma ve Türkiye Örneği”, Politika Raporu, 2020.
  • Gourinchas, P-O. FlatteningthePandemicandRecessionCurves. Mitigatingthe COVID EconomicCrisis: ActFastand Do Whatever. 31. CEPR Press, London, UK. 2020. IMF (2020). “World Economic Outlook”, April 2020 -- The Great Lockdown, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
  • Martin S. Eichenbaum, SergioRebelo, MathiasTrabandt., “TheMacroeconomics of Epidemics” NBER WorkingPaper No. 26882, 2020.
  • Mary E Wilson, MD, Lin H Chen, MD., “Travellersgivewingstonovelcoronavirus” Journal of Travel Medicine, Volume 27, Issue 2, March 2020.
  • Richard BaldwinandBeatriceWederdiMauro, “Mitigatingthe COVID EconomicCrisis: ActFastand Do WhateverItTakes”, A VoxEU.org Book, 2020. Taymaz, E. (2020). Covid 19 Tedbirlerinin Ekonomik Etkileri ve Politika Önerileri, https://sarkac.org/2020/03/covid-19-tedbirlerinin-ekonomik-etkileri-ve-politika-onerileri, (Erişim Tarihi: 19.04.2020). Turizmde Dönüşüm Değişim Senaryoları Raporu, (2019). TTYD, TÜSİAD, Aralık.
  • TÜİK Haber Bülteni, (2020). Sayı: 33672, 30 Nisan 2020 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33672 Türk Dil Kurumu http://www.osmed.com.tr/turizm-nedir/ http://www.turob.com/tr/bilgi-merkezi/basin-bultenleri/dunya-turizmine-buyuk-fatura-str-mart-2020-raporu https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-turizm-geliri-2019da-yuzde-17-artti/1719831) https://www.istanpol.org https://www.turizmgunlugu.com/2020/05/02/irfan-onal-covid-19-turkiye-turizmi/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do http://www.turob.com/tr https://www.tursab.org.tr/istatistikler-icerik/turizm-geliri https://www.unwto.org/ worldhealthorganizationhttps://www.who.int/
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5293-6797
Yazar: Nermin ÇITAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6783-9164
Yazar: Y. Ercan ÇALIŞ
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ağustos 2020

APA Çıtak, N , Çalış, Y . (2020). COVİD-19 SALGININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE OLAN FİNANSAL ETKİLERİ . Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi , 3 (2) , 110-132 . Retrieved from http://www.idaacademia.org/tr/pub/issue/56389/743528