Research Article
BibTex RIS Cite

İŞLETMELERİN SÜREKLİLİĞİNDE STRATEJİK BİR UNSUR OLARAK MARKA

Year 2020, Volume: 3 Issue: 2, 143 - 152, 18.08.2020

Abstract

Bu çalışmada küreselleşme ile birlikte önemi gittikçe artan markanın işletmenin piyasa değerine olan etkisiyle markanın hukuksal ve muhasebeleştirilmesinin boyutunun incelenmesi amaçlanmıştır.
Günümüzde küreselleşme ile birlikte artan işletme satın alma ve birleşmelerinde işletme değerleri belirlemede önemli unsur marka olmuştur. Piyasa değeri açısından dünyanın en değerli işletmelerinin sahip olduğu marka ve değerleri toplam varlıklarının içinde çok büyük bir yer tutmaktadırlar. Şöyle ki, bu işletmelerin sahip olduğu marka değerleri birçok ülkenin gayrisafi milli hasılasından yüksek olabilmektedir.

References

 • Ayverdi, İ., (2011). MİSALİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK, MİLLİYET YAYINLARI, 2.baskı.
 • Bardakcı, A., (2004). MARKA ve ORTAK MARKA, DENİZLİ SANAYİ ODASI.
 • Can, E., (2007). MARKA VE MARKA YAPILANDIRMA, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, Cilt: 22, Sayı: 1, s.235.
 • Çelik, A. E., (2006). MARKA DEĞERLEME, MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, Sayı: 31, s.201.
 • Deran, A., İskenderoğlu, Ö., Hatipoğlu, A. G., (2008). MARKA DEĞERİNİN HESAPLANMASINDA İZLENEN YAKLAŞIMLAR VE MADDİ OLMAYAN BİR DURAN VARLIK UNSURU OLARAK MARKA DEĞERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ SORUNU, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MYO SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt: 10, Sayı: 1-2, s.53.
 • Durgut, M. (2015). TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA MARKA DEĞERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, KTÜ SBE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Sayı: 10, s. 250.
 • Fırat, D. ve Badem, A. C., (2008). MARKA DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE MARKA DEĞERİNİN MALİ TABLOLARA YANSITILMASI, MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, Sayı: 38, s.211.
 • Örten, R., Kaval, H., Karapınar, A., (2011). TÜRKİYE MUHASEBE – FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS – TFRS) UYGULAMA VE YORUMLARI, GAZİ KİTABEVİ, 5. Baskı.
 • Sağlam, N., Yolcu, M., Eflatun, A. O., (2015). ÖRNEKLERLE UFRS KAYITLARI, Muhasebe TR, Özel Baskı.
 • TMS 38 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, (2011). KAMU GÖZETİM KURUMU.
 • Yıldırım, Y. ve Aksu, İ. (2016). STRATEJİK BİR VARLIK OLARAK MARKA: HESAPLAMA VE RAPORLAMA, AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, Cilt: 7, Sayı: 2.
 • Marka İnceleme Klavuzu 2019. (t.y.). 14.06.2020 tarihinde https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf adresinden erişildi.
Year 2020, Volume: 3 Issue: 2, 143 - 152, 18.08.2020

Abstract

References

 • Ayverdi, İ., (2011). MİSALİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK, MİLLİYET YAYINLARI, 2.baskı.
 • Bardakcı, A., (2004). MARKA ve ORTAK MARKA, DENİZLİ SANAYİ ODASI.
 • Can, E., (2007). MARKA VE MARKA YAPILANDIRMA, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, Cilt: 22, Sayı: 1, s.235.
 • Çelik, A. E., (2006). MARKA DEĞERLEME, MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, Sayı: 31, s.201.
 • Deran, A., İskenderoğlu, Ö., Hatipoğlu, A. G., (2008). MARKA DEĞERİNİN HESAPLANMASINDA İZLENEN YAKLAŞIMLAR VE MADDİ OLMAYAN BİR DURAN VARLIK UNSURU OLARAK MARKA DEĞERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ SORUNU, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MYO SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt: 10, Sayı: 1-2, s.53.
 • Durgut, M. (2015). TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA MARKA DEĞERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, KTÜ SBE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Sayı: 10, s. 250.
 • Fırat, D. ve Badem, A. C., (2008). MARKA DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE MARKA DEĞERİNİN MALİ TABLOLARA YANSITILMASI, MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, Sayı: 38, s.211.
 • Örten, R., Kaval, H., Karapınar, A., (2011). TÜRKİYE MUHASEBE – FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS – TFRS) UYGULAMA VE YORUMLARI, GAZİ KİTABEVİ, 5. Baskı.
 • Sağlam, N., Yolcu, M., Eflatun, A. O., (2015). ÖRNEKLERLE UFRS KAYITLARI, Muhasebe TR, Özel Baskı.
 • TMS 38 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, (2011). KAMU GÖZETİM KURUMU.
 • Yıldırım, Y. ve Aksu, İ. (2016). STRATEJİK BİR VARLIK OLARAK MARKA: HESAPLAMA VE RAPORLAMA, AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, Cilt: 7, Sayı: 2.
 • Marka İnceleme Klavuzu 2019. (t.y.). 14.06.2020 tarihinde https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf adresinden erişildi.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Dilek Karaman 0000-0003-4964-4010

Cevdet Alptekin Kayalı 0000-0003-3902-1696

Publication Date August 18, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Karaman, D., & Kayalı, C. A. (2020). İŞLETMELERİN SÜREKLİLİĞİNDE STRATEJİK BİR UNSUR OLARAK MARKA. Ida Academia Muhasebe Ve Maliye Dergisi, 3(2), 143-152.

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042