Research Article
BibTex RIS Cite

COVİD-19 SALGININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE OLAN FİNANSAL ETKİLERİ

Year 2020, Volume: 3 Issue: 2, 110 - 132, 18.08.2020

Abstract

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden Coronavirüs (covid-19) tüm dünyadaki finansal piyasalar üzerinde dramatik etkilere sahiptir. Ticari hayatı kısa süre içinde adeta durma noktasına getiren salgın, benzeri görülmemiş bir hız ve etki ile tüm sektörler üzerinde ciddi riskler oluşturdu ve oluşturmaya da devam etmektedir. Covid-19 tüm sektörlerin ve yatırımcıların kısa süre içinde önemli ve büyük kayıplara uğramasına sebep olmakla birlikte bu etkinin halihazırda etkisini kaybetmeden artarak devam ettiği görülmektedir. Ülkelerin bu etkileri azaltabilmek için önemli ekonomik tedbirleri ardı ardına aldıkları ve çok büyük ekonomik paketler açıkladıkları görülmektedir.Bu ekonomik paketlere rağmen küresel bir durgunluğun kaçınılmaz olduğu ve bu durgunluğun uzun bir süre devam edeceği yaygın şekilde ifade edilmektedir. Bu çalışmada Covid-19’un ülkemiz için önemli bir döviz geliri sağlayan turizm sektörüne olan finansal etkileri ele alınmaktadır.

References

 • ACAR YUSUF, “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi” Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 4, Sayı: 1, Bahar: 7-21, 2020.
 • Bahar O.,İlal Çelik N., “Coronavirüsün (Covid-19) turizm sektörü üzerindeki ekonomik etkileri” International Journal of SocialSciencesandEducationResearch., 2020.
 • Demir M., Günaydın Y., Şen Demir Ş., “Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de turizm üzerindeki öncülleri, etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi”, International Journal of SocialSciencesandEducationResearch., 2020.
 • ELGİN C., BAŞBUĞ C., “COVID-19 Pandemisin Yol Açtığı Ekonomik Krize Karşı Açıklanan Ekonomik Teşvik Paketleri: Bir Karşılaştırma ve Türkiye Örneği”, Politika Raporu, 2020.
 • Gourinchas, P-O. FlatteningthePandemicandRecessionCurves. Mitigatingthe COVID EconomicCrisis: ActFastand Do Whatever. 31. CEPR Press, London, UK. 2020. IMF (2020). “World Economic Outlook”, April 2020 -- The Great Lockdown, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
 • Martin S. Eichenbaum, SergioRebelo, MathiasTrabandt., “TheMacroeconomics of Epidemics” NBER WorkingPaper No. 26882, 2020.
 • Mary E Wilson, MD, Lin H Chen, MD., “Travellersgivewingstonovelcoronavirus” Journal of Travel Medicine, Volume 27, Issue 2, March 2020.
 • Richard BaldwinandBeatriceWederdiMauro, “Mitigatingthe COVID EconomicCrisis: ActFastand Do WhateverItTakes”, A VoxEU.org Book, 2020. Taymaz, E. (2020). Covid 19 Tedbirlerinin Ekonomik Etkileri ve Politika Önerileri, https://sarkac.org/2020/03/covid-19-tedbirlerinin-ekonomik-etkileri-ve-politika-onerileri, (Erişim Tarihi: 19.04.2020). Turizmde Dönüşüm Değişim Senaryoları Raporu, (2019). TTYD, TÜSİAD, Aralık.
 • TÜİK Haber Bülteni, (2020). Sayı: 33672, 30 Nisan 2020 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33672 Türk Dil Kurumu http://www.osmed.com.tr/turizm-nedir/ http://www.turob.com/tr/bilgi-merkezi/basin-bultenleri/dunya-turizmine-buyuk-fatura-str-mart-2020-raporu https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-turizm-geliri-2019da-yuzde-17-artti/1719831) https://www.istanpol.org https://www.turizmgunlugu.com/2020/05/02/irfan-onal-covid-19-turkiye-turizmi/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do http://www.turob.com/tr https://www.tursab.org.tr/istatistikler-icerik/turizm-geliri https://www.unwto.org/ worldhealthorganizationhttps://www.who.int/
Year 2020, Volume: 3 Issue: 2, 110 - 132, 18.08.2020

Abstract

References

 • ACAR YUSUF, “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi” Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 4, Sayı: 1, Bahar: 7-21, 2020.
 • Bahar O.,İlal Çelik N., “Coronavirüsün (Covid-19) turizm sektörü üzerindeki ekonomik etkileri” International Journal of SocialSciencesandEducationResearch., 2020.
 • Demir M., Günaydın Y., Şen Demir Ş., “Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de turizm üzerindeki öncülleri, etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi”, International Journal of SocialSciencesandEducationResearch., 2020.
 • ELGİN C., BAŞBUĞ C., “COVID-19 Pandemisin Yol Açtığı Ekonomik Krize Karşı Açıklanan Ekonomik Teşvik Paketleri: Bir Karşılaştırma ve Türkiye Örneği”, Politika Raporu, 2020.
 • Gourinchas, P-O. FlatteningthePandemicandRecessionCurves. Mitigatingthe COVID EconomicCrisis: ActFastand Do Whatever. 31. CEPR Press, London, UK. 2020. IMF (2020). “World Economic Outlook”, April 2020 -- The Great Lockdown, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
 • Martin S. Eichenbaum, SergioRebelo, MathiasTrabandt., “TheMacroeconomics of Epidemics” NBER WorkingPaper No. 26882, 2020.
 • Mary E Wilson, MD, Lin H Chen, MD., “Travellersgivewingstonovelcoronavirus” Journal of Travel Medicine, Volume 27, Issue 2, March 2020.
 • Richard BaldwinandBeatriceWederdiMauro, “Mitigatingthe COVID EconomicCrisis: ActFastand Do WhateverItTakes”, A VoxEU.org Book, 2020. Taymaz, E. (2020). Covid 19 Tedbirlerinin Ekonomik Etkileri ve Politika Önerileri, https://sarkac.org/2020/03/covid-19-tedbirlerinin-ekonomik-etkileri-ve-politika-onerileri, (Erişim Tarihi: 19.04.2020). Turizmde Dönüşüm Değişim Senaryoları Raporu, (2019). TTYD, TÜSİAD, Aralık.
 • TÜİK Haber Bülteni, (2020). Sayı: 33672, 30 Nisan 2020 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33672 Türk Dil Kurumu http://www.osmed.com.tr/turizm-nedir/ http://www.turob.com/tr/bilgi-merkezi/basin-bultenleri/dunya-turizmine-buyuk-fatura-str-mart-2020-raporu https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-turizm-geliri-2019da-yuzde-17-artti/1719831) https://www.istanpol.org https://www.turizmgunlugu.com/2020/05/02/irfan-onal-covid-19-turkiye-turizmi/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do http://www.turob.com/tr https://www.tursab.org.tr/istatistikler-icerik/turizm-geliri https://www.unwto.org/ worldhealthorganizationhttps://www.who.int/

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Nermin ÇITAK 0000-0002-5293-6797

Y. Ercan ÇALIŞ 0000-0002-6783-9164

Publication Date August 18, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA ÇITAK, N., & ÇALIŞ, Y. E. (2020). COVİD-19 SALGININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE OLAN FİNANSAL ETKİLERİ. Ida Academia Muhasebe Ve Maliye Dergisi, 3(2), 110-132.

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042