Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MUHASEBE MESLEĞİNDE BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK: BALIKESİR İLİ UYGULAMASI

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 117 - 129, 31.01.2019

Abstract

Finansal sistemler düşünüldüğünde, finansal bilgi sağlayıcılar olarak muhasebe meslek mensuplarının önemi inkar edilemez bir gerçektir. Finansal bilgi kadar bu bilginin etik ilkeler çerçevesinde sağlanması da oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Balıkesir İli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile yapılan alan çalışmasıyla meslek mensuplarının etik ilkelerden olan bağımsızlık ve tarafsızlık kavramları hakkındaki algılarını değerlendirmeye yönelik çalışma yapılmıştır. Çalışmanın amacı, söz konusu ilkelere olan farkındalığın artırılmasıdır. 

References

 • Bilen, A., Yılmaz, Y. (2014). Muhasebe Mesleğinde Etik ve Etikle İlgili Çalışmalar. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(6), 57-72.
 • Çetin, A.C., Şahin Dağlı, S. (2014). Muhasebe Meslek Etiği ve Meslek Mensuplarının Etik Hakkındaki Görüşleri Üzerine Isparta İlinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(20), 55-84.
 • Çukacı, Y.C. (2006). Kamuyu Aydınlatmada Muhasebe Meslek Elemanının Etik Anlayışı ve İzmir İlinde Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 89-111.
 • Daştan, A. (2009). Etik Eğitiminin Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Önemi: Türkiye Değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 25(1), 281-311.
 • Erol Fidan, M., Subaşı, Ş. (2014). Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algıları: İstanbul İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (64), 111-130.
 • Güredin, E. (2014). Denetim ve Güvence Hizmetleri. (14. Bs.). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Kardeş Selimoğlu, S., Özbirecikli, M., Uzay, Ş., Kurt, G., Alagöz, A. ve Yanık, S. (2014). Muhasebe Denetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kızılboğa, R. (2013). İç Denetim Sisteminde Denetçilerin Bağımsızlık ve Tarafsızlığının Önemi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 1(1), 107-119.
 • Özyürek, H. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarının Taşıması Gereken Nitelikler. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 139-148.
 • Ponemon, L. A., (1995). The Objectivity of Accountants’ Litigation Support Judgments. The Accountant Review, 3(70), 467-488.
 • Sakarya, Ş., Kara, S. (2010). Türkiye’ de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 57-72.
 • Stewart, J., Subramaniam, N. (2010). Internal Audit Independence And Objectivity: Emerging Research Opportunities. Managerial Auditing Journal, 25(4), 328-360.
 • TÜRMOB; 18 Ekim 2001 tarih ve 24557 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Serbest Muhasebeciler,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Meslek Ahlakı Kuralları ile ilgiliMecburi Meslek Kararı”.
 • TÜRMOB; 19 Ekim 2007 tarih ve 26675 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Serbest Muhasebeciler, SerbestMuhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde UyacaklarıEtik İlkeler Hakkında Yönetmelik”
 • Yardımcıoğlu, M., Ada, Ş. (2013). Kronolojik Bir Sırayla Muhasebe ve Finansal Raporlamada Usulsüzlük ve Skandallar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1(371), 43-54.
 • Yıldız, G. (2011). Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (36), 155-178.
 • Yılmaz, E., Yıldırım, S. ve Bahar, H. H. (2015). Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Etik Algısı: Samsun Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (65), 27-42.

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 117 - 129, 31.01.2019

Abstract

References

 • Bilen, A., Yılmaz, Y. (2014). Muhasebe Mesleğinde Etik ve Etikle İlgili Çalışmalar. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(6), 57-72.
 • Çetin, A.C., Şahin Dağlı, S. (2014). Muhasebe Meslek Etiği ve Meslek Mensuplarının Etik Hakkındaki Görüşleri Üzerine Isparta İlinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(20), 55-84.
 • Çukacı, Y.C. (2006). Kamuyu Aydınlatmada Muhasebe Meslek Elemanının Etik Anlayışı ve İzmir İlinde Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 89-111.
 • Daştan, A. (2009). Etik Eğitiminin Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Önemi: Türkiye Değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 25(1), 281-311.
 • Erol Fidan, M., Subaşı, Ş. (2014). Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algıları: İstanbul İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (64), 111-130.
 • Güredin, E. (2014). Denetim ve Güvence Hizmetleri. (14. Bs.). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Kardeş Selimoğlu, S., Özbirecikli, M., Uzay, Ş., Kurt, G., Alagöz, A. ve Yanık, S. (2014). Muhasebe Denetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kızılboğa, R. (2013). İç Denetim Sisteminde Denetçilerin Bağımsızlık ve Tarafsızlığının Önemi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 1(1), 107-119.
 • Özyürek, H. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarının Taşıması Gereken Nitelikler. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 139-148.
 • Ponemon, L. A., (1995). The Objectivity of Accountants’ Litigation Support Judgments. The Accountant Review, 3(70), 467-488.
 • Sakarya, Ş., Kara, S. (2010). Türkiye’ de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 57-72.
 • Stewart, J., Subramaniam, N. (2010). Internal Audit Independence And Objectivity: Emerging Research Opportunities. Managerial Auditing Journal, 25(4), 328-360.
 • TÜRMOB; 18 Ekim 2001 tarih ve 24557 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Serbest Muhasebeciler,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Meslek Ahlakı Kuralları ile ilgiliMecburi Meslek Kararı”.
 • TÜRMOB; 19 Ekim 2007 tarih ve 26675 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Serbest Muhasebeciler, SerbestMuhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde UyacaklarıEtik İlkeler Hakkında Yönetmelik”
 • Yardımcıoğlu, M., Ada, Ş. (2013). Kronolojik Bir Sırayla Muhasebe ve Finansal Raporlamada Usulsüzlük ve Skandallar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1(371), 43-54.
 • Yıldız, G. (2011). Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (36), 155-178.
 • Yılmaz, E., Yıldırım, S. ve Bahar, H. H. (2015). Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Etik Algısı: Samsun Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (65), 27-42.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Pelin ÖZCAN> (Primary Author)

0000-0002-6507-9763
Türkiye

Publication Date January 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2Issue 1

Cite

APA Özcan, P. (2019). MUHASEBE MESLEĞİNDE BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK: BALIKESİR İLİ UYGULAMASI . Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi , 2 (1) , 117-129 . Retrieved from http://www.idaacademia.org/en/pub/issue/43491/503699

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042