Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI VE İLGİLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 23 - 37, 31.01.2019

Abstract

Bu çalışma, Kocaeli ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensupların sorunlarını ve ilgili çözüm önerilerini ele alarak analiz etmiştir. Belirtilen amaç doğrultusunda, Kocaeli ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensupları üzerinde çevrimiçi (online) anket metodolojisi uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kocaeli’de ikamet eden 52 muhasebe meslek mensubu oluşturmaktadır. Katılımcılara 35 adet soru yöneltilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ‘’Meslek mensuplarının ücretlerinin düşük olması” ve “Meslek mensubu sayısının gereğinden fazla olması’’ hususları, Kocaeli ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensuplarının sorunları içerisinde başı çekmektedir. Bu bağlamda, Kocaeli’de ikamet eden muhasebe meslek mensuplarının mesleklerinden memnun olmamasının sebebi, %58,6’lık oranla düşük ücretlere bağlamıştır. Ayrıca, katılımcıların %84,6’sı mesleğe girişin daha zor olması ve muhasebe meslek mensuplarının kontrollü artışının sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Katılımcıların en az oranda katıldığı ve üzerinde uzlaştığı husus ise yaklaşık %9,6 ile muhasebe denetimlerin sıkılaştırılması olmuştur.

References

 • Alagöz, A. ve Ceran, Y. (2007). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları, Meslek Örgütünden Beklentileri ile Mesleki Vizyon Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Konya İli Uygulaması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 14, 291-312.
 • Aydemir, O. (2015). Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 67, 71-84.
 • Çankaya F. ve Dinç E. (2012). Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama Başarısını Etkileyen Faktörler: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 81-102.
 • Dizman, Ş., ve Güney, S. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Kamu'da Karşılaşılan Olumsuzluklar ve Beklentiler: Erzincan İli Uygulaması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 6, 97-110.
 • Gökgöz, A., ve Zeytin, M. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri: Bilecik ve Yalova İlleri Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 477-493.
 • Gündüz, M., ve Özen, E. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Mesleki Memnuniyet Analizi: Uşak İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Sayı: 70, 67-90.
 • Kaya, G. A. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Çözüm Önerileri: Elazığ'da Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 41, 207-231.
 • Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2016). TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme (2. Baskı), DER Yayınları.
 • Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme, DER Yayınları.
 • Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31.http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897.
 • Özulucan, A., Bengü, H. ve Özdemir, F. S. (2010). Muhasebe Meslek Mensuplarının Güncel Sorunları, Uygulamada Karşılaştıkları Yetersizlikler ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Unvanları ve Mesleki Deneyim Süreleri Yönüyle İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, Cilt: 31, 41-64.
 • Sekizsu, A.F. ve Sekizsu, H. (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Değerlendirmeleri ve Sorunlarının Analizi: Malatya İli Örneği. International Journal of Academic Value (JAV) Studies. Cilt: 3, Sayı: 16, ss.429-438.
 • Tekşen, Ö. ve Tuğay, O. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur İlinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, 223-232.
 • Yürekli, E. ve Özdemir, S. (2017). Muhasebe Yetkinliği Özelinde Meslek Mensupları ile Mükellefler Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Denizli İli Örneği, Social Sciences Studies (SSS) Journal, Cilt: 3, Sayı: 6, ss.1008-1019.

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 23 - 37, 31.01.2019

Abstract

References

 • Alagöz, A. ve Ceran, Y. (2007). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları, Meslek Örgütünden Beklentileri ile Mesleki Vizyon Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Konya İli Uygulaması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 14, 291-312.
 • Aydemir, O. (2015). Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 67, 71-84.
 • Çankaya F. ve Dinç E. (2012). Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama Başarısını Etkileyen Faktörler: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 81-102.
 • Dizman, Ş., ve Güney, S. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Kamu'da Karşılaşılan Olumsuzluklar ve Beklentiler: Erzincan İli Uygulaması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 6, 97-110.
 • Gökgöz, A., ve Zeytin, M. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri: Bilecik ve Yalova İlleri Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 477-493.
 • Gündüz, M., ve Özen, E. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Mesleki Memnuniyet Analizi: Uşak İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Sayı: 70, 67-90.
 • Kaya, G. A. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Çözüm Önerileri: Elazığ'da Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 41, 207-231.
 • Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2016). TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme (2. Baskı), DER Yayınları.
 • Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme, DER Yayınları.
 • Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31.http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897.
 • Özulucan, A., Bengü, H. ve Özdemir, F. S. (2010). Muhasebe Meslek Mensuplarının Güncel Sorunları, Uygulamada Karşılaştıkları Yetersizlikler ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Unvanları ve Mesleki Deneyim Süreleri Yönüyle İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, Cilt: 31, 41-64.
 • Sekizsu, A.F. ve Sekizsu, H. (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Değerlendirmeleri ve Sorunlarının Analizi: Malatya İli Örneği. International Journal of Academic Value (JAV) Studies. Cilt: 3, Sayı: 16, ss.429-438.
 • Tekşen, Ö. ve Tuğay, O. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur İlinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, 223-232.
 • Yürekli, E. ve Özdemir, S. (2017). Muhasebe Yetkinliği Özelinde Meslek Mensupları ile Mükellefler Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Denizli İli Örneği, Social Sciences Studies (SSS) Journal, Cilt: 3, Sayı: 6, ss.1008-1019.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Tunay ASLAN> (Primary Author)
Siirt Universitesi
0000-0002-0363-6691
Türkiye


Cevdet KIZIL>
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
0000-0003-0196-2386
Türkiye


Ömür KIZAY This is me
Yalova Üniversitesi
Türkiye

Publication Date January 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Aslan, T. , Kızıl, C. & Kızay, Ö. (2019). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI VE İLGİLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ . Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi , 2 (1) , 23-37 . Retrieved from http://www.idaacademia.org/en/pub/issue/43491/456176

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042