Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 53 - 100 2018-08-29

Gelir tablosu işletmenin finansal performansı hakkında bilgi veren bir finansal tablo olarak bilinmekte olup, tarihsel gelişim süreci içerisinde evrim geçirmiştir. Yakın geçmişe kadar yalnızca gerçekleşmiş gelir ve gider kalemlerini içerisinde barındıran ve performans sonucu olarak yalnızca kar ya da zarar tutarını gösteren gelir tablosu artık klasik (geleneksel) gelir tablosu adını almıştır. Klasik (geleneksel) gelir tablosunun yerini ise, gerçekleşmiş kalemlerin yanı sıra gerçekleşmemiş kalemleri de içeren ve performans sonucu olarak kapsamlı gelir tutarını raporlayan kapsamlı gelir tablosu almıştır. Bu çalışmada, kapsamlı gelirin raporlanmasına ilişkin modeller ile İngiltere Muhasebe Standartları Kurulu, Amerikan Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine göre kapsamlı gelir tablosunun hazırlanması hususu karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Kapsamlı Gelir, Diğer Kapsamlı Gelir, Finansal Raporlama
 • Akdoğan, Nalan, Hamdi Aydın. (1987). Muhasebe Teorileri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Akgüç, Öztin. (1979). Mali Tablolar Analizi. İstanbul: Sermet Matbaası.
 • Akgül, Başak, Hüseyin Akay. (2004). Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye’de Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Ataman, Ümit. (2010). Genel Muhasebe. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Bellandi, Francesco. (2012). Dual Reporting for Equity and Other Comprehensive Income under IFRS and US GAAP. Cornwall: John Wiley & Sons Ltd.
 • Cahan, F. Steven, Stephen M. Courtenay, Paul L. Gronewoller, David R. Upton. (2000). Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosures. Journal of Business Finance & Accounting. 27(9) & (10). Nov./Dec. 20. s: 1273-1301. Malden, USA.
 • Dastgir, Mohsen, Ali Saeedi Velashani. (2008). Comprehensive Income and Net Income as Measures of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. Sayı: 12. s: 122-133.
 • Dhaliwal, D., K. R. Subramanyam, Robert Trezevant. (1999). Is Comprehensive Income Superior to Net Income As A Measure of Firm Performance? Journal of Accounting and Economics. Sayı: 26. s: 43-67.
 • Dumitrana, Mihaela, Iulia Jianu, Gabriel Jinga. (2010). Comprehensive Income – Past, Present and Future. Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi - Stiinte Economice. Sayı: 2010SE. s: 25-40.
 • Elliot, Barry, Jamie Elliott. (2013). Financial Accounting And Reporting. Pearson Education Limited. London. UK.
 • FRED 22. (2000). Revision of FRS 3 Reporting Financial Performance. ASB. Londra. Birleşik Krallık.
 • FRS 15. (1999). Tangible Fixed Assets. ASB. Londra. Birleşik Krallık.
 • FRS 3. (1992). Reporting Financial Performance. ASB. Londra. Birleşik Krallık.
 • G4+1 Organisation. (1999). Reporting Financial Performance: Proposals for Change. Canada.
 • Hirst, D. Eric, Patrick E. Hopkins. (1998). Comprehensive Income Reporting and Analysts’ Valuation Judgments. Journal of Accounting and Research. Vol: 36. s: 47-75. ABD.
 • IAS 1. (2007). Presentation of Financial Statements. IASB. London.
 • IAS 19. (2011). Employee Benefits. IASB. London.
 • IAS 38. (2003). Financial Instruments: Presentation. IASB. London.
 • IAS 39. (2004).Financial Instruments: Recognition and Measurement. IASB. London.
 • IASB. (2006). Board Meeting. Financial Statement Presentation. 17th – 24th October. London/Norwalk, UK-USA.
 • IASB. (2008). Discussion Paper. Preliminary Views on Financial Statement Presentation. IASCF. London. UK.
 • IASB-FASB Meeting. (2005). Joint International Group (JIG) on Performance Reporting: Categorization in a Statement of Earnings and Comprehensive Income. Haziran. New York. ABD.
 • IFRS 5. (2004). Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. IASB. London. UK.
 • IFRS 9. (2013). Financial Instruments. IASB. London. UK.
 • Johnson T., C. Reither and R. Swieringa (1995). Toward Reporting Comprehensive Income. Accounting Horizons. Sayı: 9/4. Aralık. s: 128-137.
 • Jordan, Charles E., Stanley J. Clark. (2002). Comprehensive Income: How Is It Being Reported And What Are Its Effects? The Journal of Applied Business Research. Sayı: 18/2.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve. Ankara. 2005.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu. (2013). Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi. URL: <http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/Finansal_Tablo_Ornekleri_20.5.2013.pdf> [Erişim Tarihi: 30.05.2013].
 • Kaval, Hasan. (2011). TMS Kapsamında Çeşit Esasına Göre Kar Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu [Elektronik Sürüm]. Yaklaşım Dergisi. Sayı: 228. s.13.
 • Köse, Yasemin. (2008). TMS-1: Finansal Tabloların Sunuluşu. Sağlam, N., Şengel, S., Öztürk., B. (Editörler). Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği. 26.12.1992 Tarih ve 21447 Sayılı Resmi Gazete Mükerrer Sayısı.
 • Örten, Remzi, Hasan Kaval, Aydın Karapınar. (2012). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları. Gazi Kitabevi: Ankara.
 • Pascan, Irina. (2010). A New Measure of Financial Performance: The Comprehensive Income – Opinions and Debates. 2nd World Multiconference on Applied Economics, Business and Development. Tunusia: WSEAS.
 • Pili, Alessandro. (2009). The Adoption of A Comprehensive Income in Italy. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. Saarbrücken, Germany. Aktiengesellschaft & Co. KG. Saarbrücken, Germany.
 • Rees, Lynn, Phil Shane. (2012). Academic Research and Standard Setting: The Case of Other Comprehensive Income. Accounting Horizons. 7 (24). s. 789-815.
 • SFAC No. 5. (1984). Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises. Financial Accounting Standards Board (FASB). USA.
 • SFAC No. 6. (1985). Elements of Financial Statements. Financial Accounting Standards Board (FASB). USA.
 • SFAS No. 52 (1981). Foreign Currency Translation. Financial Accounting Standards Board (FASB). Norwalk, Connecticut..
 • SFAS No. 87 (1985). Employees’ Accounting for Pensions. Financial Accounting Standards Board (FASB). Norwalk, Connecticut..
 • SFAS No. 115 (1993). Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities. Financial Accounting Standards Board (FASB). Norwalk, Connecticut.
 • SFAS No. 130 (1997). Reporting Comprehensive Income. Financial Accounting Standards Board (FASB). Norwalk, Connecticut.
 • SFAS No. 158 (2006). Employers’ Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans. Financial Accounting Standards Board (FASB). Norwalk, Connecticut.
 • SSAP 19. (1981). Accounting for Investment Properties. ASB. Londra. Birleşik Krallık.
 • SSAP 20. (1981). Foreign Currency Translation. ASB. Londra. Birleşik Krallık.
 • TFRS 5. (2006). Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). Ankara.
 • TFRS 9. (2011). Finansal Araçlar. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). Ankara.
 • TMS 1. (2005). Finansal Tabloların Sunuluşu. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). Ankara.
 • TMS 16. (2005). Maddi Duran Varlıklar. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). Ankara.
 • TMS 19. (2006). Çalışanlara Sağlanan Faydalar. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). Ankara.
 • TMS 21. (2005). Kur Değişiminin Etkileri. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). Ankara.
 • TMS 38. (2006). Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). Ankara.
 • TMS 39. (2006). Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). Ankara.
 • TMS 7. (2005). Nakit Akış Tabloları. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa OĞUZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { idaacmmd447901, journal = {Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi}, issn = {2618-5679}, eissn = {2619-9920}, address = {Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {53 - 100}, doi = {}, title = {KAPSAMLI GELİRİN RAPORLANMASI}, key = {cite}, author = {OĞUZ, Mustafa} }
APA OĞUZ, M . (2018). KAPSAMLI GELİRİN RAPORLANMASI. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 1 (2), 53-100. Retrieved from http://www.idaacademia.org/issue/38957/447901
MLA OĞUZ, M . "KAPSAMLI GELİRİN RAPORLANMASI". Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi 1 (2018): 53-100 <http://www.idaacademia.org/issue/38957/447901>
Chicago OĞUZ, M . "KAPSAMLI GELİRİN RAPORLANMASI". Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi 1 (2018): 53-100
RIS TY - JOUR T1 - KAPSAMLI GELİRİN RAPORLANMASI AU - Mustafa OĞUZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 100 VL - 1 IS - 2 SN - 2618-5679-2619-9920 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi KAPSAMLI GELİRİN RAPORLANMASI %A Mustafa OĞUZ %T KAPSAMLI GELİRİN RAPORLANMASI %D 2018 %J Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi %P 2618-5679-2619-9920 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD OĞUZ, Mustafa . "KAPSAMLI GELİRİN RAPORLANMASI". Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi 1 / 2 (Ağustos 2018): 53-100.