Theoretical Article
PDF BibTex RIS Cite

AMORTİSMAN, YÖNTEMLERİ VE FON YARATMA İŞLEVİ

Year 2021, Volume: 4 Issue: 1, 37 - 47, 03.02.2021

Abstract

İşletme, üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üreten ekonomik birimlerdir. İşletmelerin üretim faaliyetlerini yerine getirirken kullanmış olduğu varlıkların bazılarının bina, makine teçhizat gibi ekonomik ömrü bir yıldan fazla olmakta ve maddi duran varlık olarak adlandırılmaktadır. Maddi duran varlıklar zaman içinde yıpranmakta ve ekonomik ömrü tükenmektedir. Envanter gününde ise işletme bunu gerçek değerleri ile göstermek zorunda olduğundan çeşitli yöntemlerle belirlenmiş olan amortisman (yıpranma payı) giderini düşerek yapmış olduğu yatırımların bir nevi geri dönüşünü sağlayarak işletmenin sürekliliğine fon yaratmak suretiyle önemli katkı sağlamaktadır. Amortismanlar nakit çıkışı gerektirmeden işletmeye fon sağlamaktadır. Sağlanmış olan fonların tutarı işletmenin belirleyip uyguladığı amortisman yöntemine bağlıdır. Amortisman yöntemleri ilgili mevzuatla belirlenmiş olup, işletmenin muhasebe politikalarının tutarlılığı açısından da önemlidir. Elde edilen fonların tutarı işletmenin finansman maliyetinin azalmasına ve rekabet gücünün artması açısından da önemlidir.

References

 • Ateşli, D.E. “Amortisman Uygulaması” http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Z02xWjQ-V-4J:archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/61MaliCozum/09-61%2520D.%2520ERKAN%2520ATE%25C5%259EL%25C4%25B0.doc+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, Erişim Tarihi: 17.03.2019
 • Dağdemir, S. (2008). “Maddi Duran Varlıklara İlişkin TMS 16 ve VUK’da Yer alan Düzenlemeler-II”, Yaklaşım Dergisi, 185
 • Dokur, Ş. ve Kaygusuz, S.Y. (2005). Amortismanlar Türk Muhasebe Standartları ve Vergi Kanunları İle Uyumlu (s.1), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Örten vd. (2011). Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları (s.213), 5. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Öztürk, B. (2013). Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Ayrılmasının Vuk Ve Tms Uygulamaları Açısından Karşılaştırmalı İncelenmesi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Suvakçı, İ. (2007). “Madenlerde Uygulanacak Amortisman”,http://www.vergi.tc/makaleDetay/SizdenGelenler/MADENLERDE-UYGULANACAK-AMORTISMAN/9414423e-3d09-47c5-9032-d22e7687c553, Erişim Tarihi: 17.03.2019, 1
 • Tokay, S.H. (2002). Muhasebe Kuramı ve Vergi Mevzuatı Açısından Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar (s.94-95), TÜV CERT Sertifika, Ankara.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. (25.05.2018). Resmi Gazete, Sayı: 30431, Sıra No: 497

Year 2021, Volume: 4 Issue: 1, 37 - 47, 03.02.2021

Abstract

References

 • Ateşli, D.E. “Amortisman Uygulaması” http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Z02xWjQ-V-4J:archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/61MaliCozum/09-61%2520D.%2520ERKAN%2520ATE%25C5%259EL%25C4%25B0.doc+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, Erişim Tarihi: 17.03.2019
 • Dağdemir, S. (2008). “Maddi Duran Varlıklara İlişkin TMS 16 ve VUK’da Yer alan Düzenlemeler-II”, Yaklaşım Dergisi, 185
 • Dokur, Ş. ve Kaygusuz, S.Y. (2005). Amortismanlar Türk Muhasebe Standartları ve Vergi Kanunları İle Uyumlu (s.1), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Örten vd. (2011). Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları (s.213), 5. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Öztürk, B. (2013). Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Ayrılmasının Vuk Ve Tms Uygulamaları Açısından Karşılaştırmalı İncelenmesi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Suvakçı, İ. (2007). “Madenlerde Uygulanacak Amortisman”,http://www.vergi.tc/makaleDetay/SizdenGelenler/MADENLERDE-UYGULANACAK-AMORTISMAN/9414423e-3d09-47c5-9032-d22e7687c553, Erişim Tarihi: 17.03.2019, 1
 • Tokay, S.H. (2002). Muhasebe Kuramı ve Vergi Mevzuatı Açısından Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar (s.94-95), TÜV CERT Sertifika, Ankara.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. (25.05.2018). Resmi Gazete, Sayı: 30431, Sıra No: 497

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Aysun ÖZGÜR
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8634-4776
Türkiye


Oguzcan AKDEMİR
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9085-8195
Türkiye


Cevdet Alptekin KAYALI
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3902-1696
Türkiye

Publication Date February 3, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Özgür, A. , Akdemir, O. & Kayalı, C. A. (2021). AMORTİSMAN, YÖNTEMLERİ VE FON YARATMA İŞLEVİ . Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi , 4 (1) , 37-47 . Retrieved from http://www.idaacademia.org/en/pub/issue/60200/841725

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042