Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 42 - 62 2020-02-03

İŞLETMELERDE NAKİT AKIM ANALİZİ VE BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA

Onur ERASLAN [1] , Önder MET [2]


Toplumun beklentilerini karşılamak üzere faaliyette bulunan işletmelerde asimetrik bilgiye sahip ortakların, kredi kurumlarının, yöneticilerin, tüketicilerin vd. paydaşların güvenilir bilgi edinmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin sağlanmasında iyi bir muhasebe sistemi ve finansal tablo analizleri büyük yer tutmaktadır. Bir finansal tablo olarak işletmenin likidite durumunu ortaya koyan nakit akım tablosu, bir faaliyet döneminde nakit akışlarını açıklayarak finansal performansın değerlendirilmesinde kullanılır. Bu çalışma, işletmelerde nakit akım tablosu ve nakit akım oranlarına ilişkin temel kuramsal bilgilere ek olarak, BİST’e kayıtlı Altın Yunus Çeşme ve Marmaris Altın Yunus turizm işletmelerinin finansal performanslarını ölçmeye yönelik bir uygulamayı kapsamaktadır. Nakit akım oranları ile işletmelerin son üç yılının finansal durumu, dokuz adet nakit akım oranı kullanılarak analiz edilmiştir.
Borsa İstanbul Turizm İşletmeleri, Finansal Oranlar, Nakit Akım Analizi
 • Afşar, A. (2002). Türkiye Turizm Sektörü’nde Konaklama İşletmelerinin Finansal Analizi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1-2, S. 147-166.
 • Aylar, E. (2012). Bir Örnek Olay İncelemesi: Sosyo-Kültürel Teori Bağlamında Geleceğe Yönelik Hedefler ve Öz-Düzenleme, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 20, No: 3, S. 767-782.
 • Başar, A. B. ve Azgın, N. (2016). İşletme Performansının Ölçülmesinde Nakit Akış Analizlerinin Esasları ve Borsa İstanbul Perakende Sektöründe Bir Araştırma, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 23, S. 779-804.
 • İşeri, M. ve Chambers, N. (2003). Üretim ve Perakende Ticaret Sektörlerinin Nakit Dönüşüm Süreçlerinin İrdelenmesi, İSMMMO, Mali Çözüm Dergisi, Ocak – Şubat – Mart, Sayı: 62.
 • Köroğlu, K. (2007). Fon ve Nakit Akım Tablolarının Düzenlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Zorunlu Modüler Doğru Yapma (ZMDY) Modeli Önerisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı:4.
 • Met, Ö. (2013). Turizm ve Ağırlama İşletmelerinde Finansal Analiz ve Bir Uygulama, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Sakarya, Ş. ve Akkuş, H. T. (2015). Finansal Performansın Ölçülmesinde Geleneksel Oranlar ile Nakit Akım Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi: BİST Çimento Şirketleri Üzerine TOPSIS Yöntemi ile Bir Uygulama. AKÜ İİBF Dergisi, XVII (1), 109-123.
 • Schmidgall, S., Geller N. ve Ilvento C. (1993). Financial Analysis Using The Statement Of Cash Flows: The Cornell H.R.A. Quarterly, P:49.
 • Sultanoğlu, B. (2014). UFRS’nin Borsa İstanbul’daki Şirketlerin Finansal Tabloları Üzerindeki Etkisi: Finansal Bilginin İhtiyaca Uygunluğu ve Finansal Tablolar Analizi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Doktora Programı, Doktora Tezi, Ankara.
 • Vargün, H. ve Uygurtürk, H. (2016). Finansal Performans Ölçüm Aracı Olarak Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz: İnşaat ve Bayındırlık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, BJSS, International Congress of Management Economy And Policy, Aralık.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 112.
 • Yıldırım, F. (2016). Finansal Tablolar Analizinde Nakit Akış Rasyoları: Taş ve toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Bir Uygulama, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.
 • Yılmaz, M. K. ve İçten, O. (2017). BORSA İSTANBUL'da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Nakit Akımı Odaklı Finansal Performans Analizi (2007-2016), Uluslararası Katılımlı 21. Finans Sempozyumu, 18- 21 Ekim, Balıkesir.
 • Yılmaz, H. (1999). İşletmelerin Finansal Yönetiminde Nakit Akış Rasyo Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, Ss. 85- 198. Yücel, T. ve Kurt, G. (2002). Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi ve Karlılık: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma. İMKB Dergisi, 6 (22), Ss. 9.
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050118-16.htm, 03.01. 2018.
 • https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/658207, 14.04.2018
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-6294-3352
Author: Onur ERASLAN (Primary Author)
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5689-5809
Author: Önder MET
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 3, 2020

Bibtex @research article { idaacmmd659507, journal = {Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi}, issn = {2618-5679}, eissn = {2619-9920}, address = {Kasaplar Mh. Soma Cd. No:123 ALTIEYLÜL/BALIKESİR}, publisher = {Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {42 - 62}, doi = {}, title = {İŞLETMELERDE NAKİT AKIM ANALİZİ VE BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Eraslan, Onur and Met, Önder} }
APA Eraslan, O , Met, Ö . (2020). İŞLETMELERDE NAKİT AKIM ANALİZİ VE BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA . Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi , 3 (1) , 42-62 . Retrieved from http://www.idaacademia.org/en/pub/issue/53171/659507
MLA Eraslan, O , Met, Ö . "İŞLETMELERDE NAKİT AKIM ANALİZİ VE BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA" . Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi 3 (2020 ): 42-62 <http://www.idaacademia.org/en/pub/issue/53171/659507>
Chicago Eraslan, O , Met, Ö . "İŞLETMELERDE NAKİT AKIM ANALİZİ VE BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA". Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi 3 (2020 ): 42-62
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERDE NAKİT AKIM ANALİZİ VE BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA AU - Onur Eraslan , Önder Met Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 62 VL - 3 IS - 1 SN - 2618-5679-2619-9920 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi İŞLETMELERDE NAKİT AKIM ANALİZİ VE BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA %A Onur Eraslan , Önder Met %T İŞLETMELERDE NAKİT AKIM ANALİZİ VE BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA %D 2020 %J Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi %P 2618-5679-2619-9920 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Eraslan, Onur , Met, Önder . "İŞLETMELERDE NAKİT AKIM ANALİZİ VE BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA". Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi 3 / 1 (February 2020): 42-62 .
AMA Eraslan O , Met Ö . İŞLETMELERDE NAKİT AKIM ANALİZİ VE BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA. Ida Academia. 2020; 3(1): 42-62.
Vancouver Eraslan O , Met Ö . İŞLETMELERDE NAKİT AKIM ANALİZİ VE BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi. 2020; 3(1): 42-62.