Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE MUHASEBE SİSTEMİNDE HESAP PLANLARI KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 1 - 22, 31.01.2019

Abstract

Muhasebenin temel görevi işletme içi ve işletme dışı kişi ve kuruluşlara bilgi üretmektir. Üretilen bilgileri doğru analiz ederek kullanan işletmeler başarılı olmaktadır. Günümüzde, artan teknolojik imkanlar ve ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkmasıyla işletmeler teknoloji, küreselleşme, artan rekabet şartları gibi konularda sürekli değişmektedir. Söz konusu durum farkı ülke ve kuruluşların muhasebe bilgilerini herkes tarafından anlaşılan bir “dil”de, yani benzer standartta hazırlanmak zorunda bırakmıştır. Artık, bir çok ülke Uluslararası Muhasebe Standartları bazında kendi standartlarını hazırlamıştır. Bu çalışmada Azerbaycan ve Türkiye hesap planları incelenerek benzer ve farklı yönleri karşılaştırılacaktır.

References

  • Altuğ, O. (1999). Muhasebe & Hukuk İlişkileri. İstanbul: Türkmen Kitapevi.Arzova, S. B. (2012). Finansal Muhasebe. İstanbul: Türkmen Kitapevi. Aslan, S. (2001). Altın ve Gümüş İşlemleri Muhasebesi. Genişletilmiş 2. Baskı. İstanbul: Türkmen Kitapevi.Ataman, Ü. (1997). Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. İstanbul: Türkmen Kitapevi.Babayev, E. (1998). Muhasibat İşi (Normatif Senedler Toplusu). Bakü: Elm ve Hayat Neşriyyatı.Ece, N. (2007). Genel Muhasebe. İstanbul: Beta Yayınevi.Sevilengül, O. ve Akdoğan N, (2003). Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. Ankara: Gazi Kitapevi.Ünkaya, G. Ve Aslan S, (2009). Tek Düzen Hesap Planına Göre Finansal Muhasebe. İstanbul: Beta Yayınevi.Kerimov, A. (2001). Muhasibat Uçotu, İş adamının Stolüstü Kitabı. Bakü: Elm ve Heyat Neşriyyatı.Azerbaycan Cumhuriyeti Yasalar Toplusu. (2002). Bakü.Dinç, E. ve Karakaya, A. (2004). “Muhasebe Meslek Elemanlarının Genel Özelliklerinin E-Muhasebe Üzerindeki Etkileri: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği”. Selçuk Üniversitesi; İİBF Dergisi, No:1.Biznesmenin Bülleteni, Ciddi Hesabat Blanklarının Forma ve Rekvizitleri ve Onlardan İstifade Gaydaları. Bakü.Turhan, S. (1992). A Study Of The Azerbaijan Accounting System: An Application. Bilkent Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.İbadov, E. (2012). Azerbaycan ve Türkiye Muhasebe Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Üniversitesi. Kütahya.

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 1 - 22, 31.01.2019

Abstract

References

  • Altuğ, O. (1999). Muhasebe & Hukuk İlişkileri. İstanbul: Türkmen Kitapevi.Arzova, S. B. (2012). Finansal Muhasebe. İstanbul: Türkmen Kitapevi. Aslan, S. (2001). Altın ve Gümüş İşlemleri Muhasebesi. Genişletilmiş 2. Baskı. İstanbul: Türkmen Kitapevi.Ataman, Ü. (1997). Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. İstanbul: Türkmen Kitapevi.Babayev, E. (1998). Muhasibat İşi (Normatif Senedler Toplusu). Bakü: Elm ve Hayat Neşriyyatı.Ece, N. (2007). Genel Muhasebe. İstanbul: Beta Yayınevi.Sevilengül, O. ve Akdoğan N, (2003). Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. Ankara: Gazi Kitapevi.Ünkaya, G. Ve Aslan S, (2009). Tek Düzen Hesap Planına Göre Finansal Muhasebe. İstanbul: Beta Yayınevi.Kerimov, A. (2001). Muhasibat Uçotu, İş adamının Stolüstü Kitabı. Bakü: Elm ve Heyat Neşriyyatı.Azerbaycan Cumhuriyeti Yasalar Toplusu. (2002). Bakü.Dinç, E. ve Karakaya, A. (2004). “Muhasebe Meslek Elemanlarının Genel Özelliklerinin E-Muhasebe Üzerindeki Etkileri: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği”. Selçuk Üniversitesi; İİBF Dergisi, No:1.Biznesmenin Bülleteni, Ciddi Hesabat Blanklarının Forma ve Rekvizitleri ve Onlardan İstifade Gaydaları. Bakü.Turhan, S. (1992). A Study Of The Azerbaijan Accounting System: An Application. Bilkent Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.İbadov, E. (2012). Azerbaycan ve Türkiye Muhasebe Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Üniversitesi. Kütahya.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Khasay MANSUROV>

Türkiye

Publication Date January 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2Issue 1

Cite

APA Mansurov, K. (2019). AZERBAYCAN VE TÜRKİYE MUHASEBE SİSTEMİNDE HESAP PLANLARI KARŞILAŞTIRILMASI . Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi , 2 (1) , 1-22 . Retrieved from http://www.idaacademia.org/en/pub/issue/43491/453177

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042